Jaarevent Future Makers ArtEz

Enschede Textielstad neemt als producent deel aan het project ‚Going Eco Going Dutch‘, waarin met producenten, merken en onderzoeksinstellingen wordt onderzocht of de volledige textielketen van garen tot product lokaal kan worden gerealiseerd met gebruik...